Marie-Anne Lepagnol

Marie-Anne Lepagnol (21 let) pochází z Paříže. Studovala management na Lotrinské univerzitě, dnes pracuje v Berlíně.

Kdybych měla popsat pana Fischera jedním slovem, bylo by to jednoduše „lidský”. Potkala jsem ho během mých studií v Metách, kde jsem byla spolubydlící jeho dcery. Naše rodiny nám s Bárou chyběly, tak jsme o nich často mluvily. Byla jsem ohromená, že znám dceru takového člověka. A ani bych si nedokázala představit, že by někdy tak důležitý člověk přišel k nám, do našeho spolubydlení, jedl se mnou lasaně a bez problémů si se mnou povídal o všem a o ničem. Během této večeře s Bárou a jejím tátou jsme zmínili politiku, naše země, ze kterých pocházíme, naše rodiny… Dojalo mě, jakým způsobem byl pyšný, ne sám na sebe a na to, co všechno dokázal, ale na svoji zemi, Českou republiku, aniž by
to zas bylo příliš. Mohla jsem obdivovat perfektní francouzštinu, získanou z knih a těžkou prací. Hluboce mě dojal způsob, jakým mluvil o své rodině, jeho radost ze svých čtyř dětí. Z jeho očí se dalo vyčíst, jak moc je na ně pyšný. Jaká to pro mě byla radost, vidět tyto pocity a uznání pro ostatní v tak inteligentním muži! To jsou důvody, proč bych vybrala slovo „lidský” v jeho případě. Pan Fischer, přes všechno, co zvládl udělat, nezpyšněl a zůstal jednoduchý a rovný. Jaká je lepší vlastnost než být lidský? Umožňuje to přeci dát se na stejnou úroveň jako ostatní, lépe je pochopit a pomoci jim. Chtěla bych tedy poděkovat panu Fischerovi za tuto jeho návštěvu, jelikož jsem díky němu dostala velkou životní lekci: není to podle uznání a titulů, co se ukáže pravá tvář, ale podle pokory, lidskosti a klidných způsobů, kterými plní úkol, jenž mu byl svěřen!