Marek Pavlas

Marek Pavlas. Architekt, vysokoškolský pedagog a otec tří malých dětí.

S Pavlem Fischerem i s jeho rodinou se znám již dlouhou dobu. Příležitosti k setkání bývají hlavně v létě, kdy se občas potkáváme během dovolených v rámci širší skupiny přátel. Během těchto dovolených na mě vždy silně působilo, jak krásný vztah měli se svým nejstarším dnes již zesnulým synem, který byl od narození těžce nemocný.

Pavel má zvláštní dar, který má velmi málo lidí. Když s ním mluvím, vždy mám pocit, že mi skutečně naslouchá. Zároveň mě hovor s ním vždy nějakým způsobem vnitřně zklidňuje. Je to asi nějaký druh klidné síly, kterou na své okolí umí pozitivně vyzařovat.

Pavel mi jednou hodně pomohl, a to když jsem byl na studentském pobytu Erasmus v Paříži. Krátce po vyléčeném zápalu plic jsem znovu onemocněl a potřeboval jsem se rychle dostat domů. Pavel byl v té době velvyslancem ve Francii a přes všechnu jeho pracovní vytíženost si na mě našel čas a pomohl mi s organizací mé cesty do Prahy. Dodnes velké díky!

Proč si myslím, že je Pavel Fischer vhodný kandidát na prezidenta?

O profesních předpokladech Pavla Fischera k výkonu prezidentské funkce nemám nejmenších pochyb. Tyto předpoklady prokazuje celou svou profesní kariérou. Jako skutečně jediný ze všech kandidátů působí státnicky. Mluví vždy jednoznačně, srozumitelně a s jasným a silným názorem. Kromě toho je to člověk s pevným charakterem, silným životním příběhem a výjimečným vzděláním. Proto má můj hlas!